En snötäckt ö

För många år sedan skrev jag en blogg. Den blev ofta för privat, kan jag känna så här i efterhand. Det är lätt att förlora sin distans. Särskilt när det blåser hårt. Jag minns att den trots detta i perioder avspeglade drömmar om forskning, om att få bli doktorand. Och någonstans där dolde sig en föreställning om att en dag kunna byta ut alla de där privata utbrotten och vardagsbetraktelserna mot skarpsinniga kommentarer till lästa artiklar, intressanta hintar från preliminära forskningsresultat och länkar till nya egenhändigt författade artiklar. När dagen sedan kom, efter många år, då jag stod där med doktorandtjänsten, –då försvann tiden att reflektera, att sätta sig ner och skriva om vad jag var mitt uppe i. Forskarhantverket var nog att hantera i sig självt. Och kanske där blev jag än mer stum medan fragmenten av mening hamnade på spridda sociala medier och fotograferandet blev mitt sätt att finna mening bland alla ord, ord och åter ord som bara virvlade förbi.

Men nu har Villervallan, min gamla livboj i det stormiga dykt upp igen ur vågorna och egentligen är den nog vid närmare betraktelse snarare en ö än en boj. Liksom den skeppsbrutne Frodes ö som bara växte ju mer han vandrade in mot dess mitt är denna ö en villervalla av olika stränder och klipputsprång. Den har en vetenskaplig forskningsfernissa där jag ger mig själv en viss akademisk identitet med hänvisning till ett avhandlingsprojekt och ett löfte om ett uppdaterat CV. Den har en fullkomligt ärlig beskrivning då den bekänner sig till fragmentariska reflektioner av liv. Och även om den inte har några som helst ambitioner mig veterligen av att uppvisa sådan privata djupdykningar som den gjorde i sitt tidigare format kommer den med all säkerhet varken vara det ena eller det andra, varken strikt akademisk eller för den delen strikt privat. Framförallt är den återuppväckt för att vara den snötäckta ön dit jag låter mina tankar vandra över isen då världen omkring snurrar för fort. En skrivandets stilla plats för spridda reflektioner och livsdokumentationer om kvällarna då bruset lagt sig och den annalkande natten är min.